Vi ger trygghet och säkerhet för Dig och Dina intressenter

Våra tjänster

Företaget vänder sig till ägarledda företag oavsett storlek och vi har ett brett utbud av tjänster som kan bidra till nästa steg i utvecklingen. Vi kan hjälpa dig och din verksamhet i Stockholm inom följande områden:

  • Revision
  • Skatt
  • Bolagstjänster
  • Rådgivning
  • Redovisning

Våra auktoriserade revisorer står under tillsyn av revisorsnämnden och FAR.