Erfaren revisor i Stockholm

Specialister på redovisning

Erfaren revisor i Stockholm

Specialister på redovisning

Välj oss som din revisor i Stockholm

Vi är en erfaren och hungrig redovisningsfirma som hjälper företag – stora som små – att nå bättre lönsamhet.

Vi är ett tryggt val när man behöver en revisor i Stockholm, men vi kan även hjälpa till med en rad andra redovisningstjänster.

En revisor ger tid och trygghet

Vi lutar oss mot två ord som gäller för samtliga våra kunder och detta oavsett vad man behöver hjälp med. Det första ordet är tid. Våra kunder ska genom att anlita oss kunna spara tid – tid som ska avsättas till den egna verksamheten och läggas på det område där våra kunder är bäst. Genom vårt stöd kan vi bidra till ökad lönsamhet och bättre förutsättningar för framtiden.

Det andra ordet är något som går hand-i-hand med det första: Trygghet. Anlitar man oss som revisor ska man alltid känna en trygghet i att alla finansiella siffror är korrekta, att lagar och regler har följts och att det verkligen går att lita på det som presenteras i de finansiella rapporterna.

Att du som kund – oavsett om du anlitar oss som revisor, för rådgivning eller för exempelvis hjälp med skatt – ska känna dig trygg och kunna spara tid för din egen kärnverksamhet är själva ryggraden hos oss. Känner du det – ja, då vet vi att vi utfört vårt jobb på bästa möjliga sätt.

Välutbildad och erfaren personal

Med vår långa erfarenhet från ekonomiområdet ser vi till att du får kvalificerad rådgivning och hjälp med alla de steg inom redovisning som du behöver få stöd med.

Bred kompetens inom olika områden gör att vårt synsätt blir lite djupare och mer anpassat efter våra kunder. Vi kan jobba mer effektivt och tack vare vår bredd också känna att vi på ett bättre sätt kan möta de behov som din kärnverksamhet har.

Vi hjälper kunder i hela Stockholm

Vi kan hjälpa dig som revisor, som rådgivare, vid nybildningar, vid uppköp, vid arvskiften, vid skatterevisioner och vid försäljningar och omstruktureringar. Vi vänder oss till dig oavsett om du representerar ett större aktiebolag, en ekonomisk förening, en stiftelse, en bostadsrättsförening, ett handelsbolag eller en enskild firma och vi jobbar över hela Stockholm.

Vårt mål är alltid att du som kund ska kunna känna att vi är det bollplank som du behöver; ett bollplank som kan hjälpa dig och din verksamhet att nå de mål som ni strävar efter.

Välj oss som din redovisningsfirma i Stockholm!