Vi är din revisor i Stockholm

Att anlita oss som revisor för ditt ägerledda företag har många fördelar. Genom att låta oss skaffa oss erfarenhet av just din verksamhet så kan du i lugn och ro lägga ditt fokus på ditt egentliga mål – att driva din kärnverksamhet framåt. Vi granskar alla typer av företag, aktiebolag, ideella föreningar och trossamfund i Stockholm och vi har lång erfarenhet och bred kompentens.

Arbetet som revisor handlar mycket om att bygga ett förtroende – du som kund ska verkligen känna att du kan lämna över allt i våra händer och att vi genom vår revisionsberättelse kan skapa den trygghet och den trovärdighet som dina externa intressenter kräver.

Dessutom är denna revisionsberättelse även av stor vikt för Bolagsverket, Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten som naturligtvis vill säkerställa att bokföringen skötts korrekt och utan oegentligheter.

I vissa fall gäller revisorsplikt

År 2010 avskaffades den lagstadgade revisorplikten för mindre aktiebolag, handelsbolag och kommanditbolag i Sverige och detta gjorde man för att svanska bolag skulle bli mer anpassade mot den europeiska marknaden. Det finns dock vissa krav som måste uppfyllas för att ditt företag ska kunna arbeta utan en revisor i bolagsordningen och om vi nedan radar upp tre stycken av dessa så blir det lite enklare att följa. Två av dessa måste uppfyllas!

  • Nettoomsättning under tre miljoner kronor.
  • Max 1,5 miljoner i balansomsättning.
  • Högst tre stycken anställda.

Om ditt företag inte når upp till två av dessa krav så måste ni anlita en revisor och skicka revisionsberättelse till Bolagsverket i samband med ert årsbokslut och här kan ni med fördel välja oss. Vi råder er – även om ni uppfyller dessa kriterier – att ändå anlita oss som er revisor i Stockholm. Det handlar nämligen inte om att ni ska spara in kostnader för våra tjänster, utan det är snarare tvärtom.

Genom att använda er av våra tjänster så kommer ni att kunna nå en större lönsamhet då ni hela tiden kan hålla ert fokus på er egen verksamhet. Vårt arbete med revisionsberättelsen kommer i slutändan att fungera som en brygga mellan er verksamhet och framtida kunder och externa intressenter.

Låt oss sköta er revision medan ni lägger ert jobb på er egen verksamhet. Kontakta oss redan idag om hur vi på bästa sätt kan hjälpa just er.

Välkommen till er nya revisor i Stockholm!

Välj oss som din redovisningsfirma i Stockholm!