Om oss

Goda råd är inte dyra men värdefulla

Vi hjälper dig och ditt företag att nå en större lönsamhet. Genom vår breda erfarenhet så kan vi också bistå dig inom en mängd olika områden inom ekonomi och redovisning. Vi arbetar nämligen inte enbart och primärt som revisor i Stockholm utan kan även ge dig vägledning och hjälp gällande din affärsbeslut. Vi har ett stort kontaktnät som gör att vi alltid kan ligga ett steg före – något som verkligen är till gagn för dig som kund. Som en del i vår revision så optimerar vi alltid din skatt, vi ger dig värdefulla råd som utgår från vår bakkgund och våra erfarenheter inom bolagsrätt och andra relevanta områden för dig och ditt företag.

Som ett litet axplock så radar vi nedan upp några av de tjänster där vi känner oss extra trygga med att vi kan hjälpa just dig.

 • Bolagsbildningar
 • Köp och försäljning av företag
 • Budgetering och prognoser
 • Controllertjänster
 • Omstruktureringar och koncernbildningar
 • Starta och driva ett företag
 • Redovisningsrådgivning
 • Likviditetsplanering
 • Genomgång och skapande av ekonomiska processer och rutiner
 • Ägar- och bolagsrådgivning
 • Utredningar i samband med ekonomiska tvister och andra oegentligheter

Dessa punkter är några av de områden där vi specialiserat oss och naturligtvis kan vi även ställa upp att hjälpa dig med annat. Hör av dig så ser vi hur just din- och ditt företags situation ser ut och hur vi på bästa sätt kan hjälpa er.

Vi ger dig råden och den hjälp du behöver för att få ut det bästa ur din verksamhet och ditt företag.

Välj oss som din redovisningsfirma i Stockholm!